Δραστηριότητες

Εκτύπωση|
agapan1Το ΑΓΑΠΑΝ, προκειμένου να προβάλει υπεύθυνα το θεσμό της Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας, συμμετέχει σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και σχετικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση και εκπαίδευση των εθελοντών του, συνεργάζεται συστηματικά με hospices του εξωτερικού (Αγγλία, Ρουμανία, Πολωνία και Νορβηγία), αλλά και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και νοσοκομεία στην Ελλάδα.

Παράλληλα, πραγματοποιεί συνεχείς επαφές με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και μεγάλα δημόσια νοσοκομεία. Στόχος των επαφών είναι η προώθηση του θεσμού, καθώς και η αναζήτηση οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων για την ίδρυση και λειτουργία του Ξενώνα.

Οι εθελοντές του ΑΓΑΠΑΝ πραγματοποιούν επίσης διαρκείς επαφές με ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστούν χορηγίες οι οποίες θα συμβάλουν στους σκοπούς του Σωματείου.

Εκτός των άλλων, σημείο αναφοράς για τη μέχρι τώρα δραστηριότητα του ΑΓΑΠΑΝ ήταν και η συμβολή του, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη θεσμοθέτηση των προϋποθέσεων και της διυπουργικής απόφασης 1534 – 17/08/07, για την ίδρυση και τη λειτουργία Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών – ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. στην Ελλάδα.