Τι γίνεται σήμερα στο εξωτερικό

Εκτύπωση|

Ένας παγκόσμια καθιερωμένος θεσμός

Σε χώρες όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ, ο θεσμός της Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας έχει ήδη αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 1970. Σήμερα είναι γνωστός και καθιερωμένος στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Στην Αμερική λειτουργούν περίπου 2.000 ξενώνες, στην Ευρώπη λειτουργούν εκατοντάδες ξενώνες, ενώ υπάρχουν ξενώνες και σε πολλές χώρες της Αφρικής, όπως στη Νότια Αφρική, την Κένυα και την Ουγκάντα.

Όσον αφορά τις γειτονικές προς την Ελλάδα χώρες, αρκετοί ξενώνες λειτουργούν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Αλβανία και την Τουρκία.

 

Η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που υστερούν

Η χώρα μας είναι σήμερα μια από τις ελάχιστες στον κόσμο, που δεν διαθέτουν επαρκείς δομές για τη συστηματική λειτουργία της Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Στην Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα, δεν υπάρχει προς το παρόν ξενώνας που να λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διυπουργικής απόφασης 1534/07.

Η ομάδα εθελοντών του Σωματείου ΑΓΑΠΑΝ αγωνίζεται από τη δεκαετία του 1990, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία καθιέρωσης του θεσμού στη χώρα μας και την ανάγκη δημιουργίας του πρώτου ξενώνα. Ήδη, μέσα από τη δραστηριότητά του, το Σωματείο έχει πετύχει να θεσμοθετηθεί με νόμο από το 2003 η δυνατότητα ίδρυσης του ξενώνα. Για να υλοποιηθεί ωστόσο αυτό το όραμα, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από όλους. Χρειάζεται η έμπρακτη στήριξη της πολιτείας, η εθελοντική ενίσχυση από ιδιωτικούς φορείς, αλλά και η ευρύτερη ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας.