Φροντίδα ημέρας (day care)

Εκτός από τα άτομα που διαμένουν στον ξενώνα και εξωτερικοί ασθενείς μπορούν να γίνουν δεκτοί στο τμήμα ημερήσιας φροντίδας. Στη διάθεσή τους υπάρχουν  ποικίλες δραστηριότητες σε ανάλογα διαμορφωμένο χώρο. Η προσέλευση νέων ασθενών κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθά τους ασθενείς να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία του hospice και της στήριξης που μπορούν να λάβουν από αυτό.