Φροντίδα στο σπίτι

Σε πολλές περιπτώσεις ο Ξενώνας μπορεί να αναλάβει κάποιες υπηρεσίες στο σπίτι ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τον ασθενή στο σπίτι του, με σκοπό να προσφέρουν την ανακουφιστική φροντίδα και παρηγορητική αγωγή.

Προκειμένου να γίνει εκτίμηση του ασθενή, πραγματοποιείται κατ’ οίκον επίσκεψη, όπου αξιολογείται:

  • Η γενική κατάσταση του πάσχοντος
  • Το επίπεδο του πόνου
  • Τα συνυπάρχοντα συμπτώματα
  • Η συναισθηματική κατάσταση του ασθενή
  • Τυχόν πνευματικές του ανησυχίες