Κριτήρια για τη φιλοξενία ασθενών

Για να γίνει κάποιος δεκτός στον ξενώνα χρειάζεται παραπομπή γενικού ή νοσοκομειακού ιατρού, ενώ παράλληλα πρέπει να πληρούνται και οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει αναγνωριστεί το τελικό στάδιο της ασθένειας του ατόμου.
  • Να έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια θεραπείας της νόσου.
  • Να μην είναι πλέον δυνατή η παραμονή του ασθενή σε νοσοκομείο.
  • Να υπάρχει η συγκατάθεση του ίδιου του ασθενή ή της οικογένειάς του, εάν ο ίδιος αδυνατεί να πάρει απόφαση.