Η ομάδα μας

Η Ομάδα του ΑΓΑΠΑΝ αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, συνεργάτες από Hospices του εξωτερικού, καθώς και από εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων.