Οξεία νοσηλεία

Σε περίπτωση που η νοσηλεία η οποία παρέχεται στον Ξενώνα σε κάποιο στάδιο εξέλιξης της νόσου του ασθενή δεν επαρκεί και χρειάζεται οξεία νοσηλεία, τότε ο ασθενής μεταφέρεται στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα.