Ο θεσμός Palliative Care

Εκτύπωση|
agapan1
Ο θεσμός της Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας (Palliative Care) αφορά τους ασθενείς, ανεξαρτήτου ηλικίας, που βρίσκονται στο καταληκτικό στάδιο της ζωής τους, εξαιτίας μη αναστρέψιμων ασθενειών. Στόχος του είναι να καλύψει κάθε τους ανάγκη, σωματική και ψυχολογική, ώστε να μειώσει τον πόνο και να διασφαλίσει το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια και στη ζωή.

Οι υπηρεσίες Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και εθελοντές, όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, είτε σε ξενώνες (hospices) που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό, είτε με επισκέψεις κατ’ οίκον.