Προσωπικό

Εκτύπωση|
logo_smallΗ ομάδα ανακουφιστικής φροντίδας αποτελείται από ειδικούς επαγγελματίες, όπως ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές, ιερείς, αλλά και από βοηθούς και εθελοντές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπικού των ξενώνων, καθώς και των εθελοντών, με τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων σε συνεργασία με πανεπιστήμια, νοσοκομεία και άλλους συνεργαζόμενους φορείς.