Εκτύπωση|

Πως μπορείτε να στηρίξετε το έργο μας


ergoΚάθε ιδιώτης, εταιρεία ή άλλος κοινωνικός φορέας, μέσω χορηγίας ή δωρεάς, μπορεί να συμβάλει στην καθιέρωση του θεσμού Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας στη χώρα μας και στη δημιουργία του πρώτου Ξενώνα (ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α.)

Σημαντικότερος στόχος του ΑΓΑΠΑΝ είναι η συγκέντρωση των πόρων που απαιτούνται για την ανέγερση του κτιρίου του πρώτου ξενώνα, με βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές, καθώς και για τη στελέχωσή του με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό.

Ωστόσο, κάθε είδους βοήθεια που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του θεσμού είναι πολύτιμη και ευπρόσδεκτη. Μπορείτε κι εσείς να στηρίξετε το έργο του ΑΓΑΠΑΝ:

  • Με το να γίνετε μέλος του Σωματείου, καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή ύψους 50 ευρώ
  • Αναλαμβάνοντας την κάλυψη ορισμένων παγίων εξόδων του Σωματείου
  • Προσφέροντας εθελοντική εργασία για την προώθηση των στόχων του Σωματείου
  • Διοργανώνοντας μια εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση του έργου του ΑΓΑΠΑΝ
  • Με χρηματική δωρεά στο λογαριασμό ALPHA BANK 115-00-2101-272506
    ΙΒΑΝ:GR. 86 0140 1150 1150 0210 1272 506.

Δυνατότητα εγγραφής μελών