Στόχοι

Εκτύπωση|
agapan3Κεντρικός στόχος της δραστηριότητας του ΑΓΑΠΑΝ σήμερα είναι η ίδρυση, η οργάνωση και η σταθερή λειτουργία του πρώτου Ξενώνα Φιλοξενίας (ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α.) στην Ελλάδα, μια από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που υστερούν ακόμη σε αυτό τον τομέα.
Ειδικότερα, το Σωματείο επιδιώκει:
  • Να δημιουργηθεί ο πρώτος ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. σύμφωνα με τη διυπουργική απόφαση 1534/2007.
  • Να ενισχύσει το δυναμικό των εθελοντών του, ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε ασθενείς που έχουν ανάγκη από ημερήσια φροντίδα (day care), αλλά και να παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα σε όσους αδυνατούν να μετακινηθούν ή δεν χρήζουν συνεχούς επιμέλειας.
  • Να συμβάλει στη δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. στην Ελλάδα, βάσει του νόμου 3106/2003.
  • Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει, μέσω ειδικών προγραμμάτων, φορείς και εθελοντές για το θεσμό της Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας και να τους αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • Να συλλέγει, να μελετά, να αξιοποιεί και να παρέχει στοιχεία και πληροφόρηση σχετικά με το θεσμό.