Όραμα

Εκτύπωση|

agapan3Όραμα του Σωματείου είναι να μπορέσει να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες σε κάθε ασθενή που έχει ανάγκη, μειώνοντας τον πόνο του, διατηρώντας την αξιοπρέπειά του και προσφέροντάς του όσο το δυνατόν περισσότερη σωματική, ψυχική και πνευματική γαλήνη στο τελικό στάδιο της ασθένειάς του.