Τι είναι το ΑΓΑΠΑΝ

Εκτύπωση|

agapan2Το ΑΓΑΠΑΝ είναι ένα αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο, με αριθμό εθνικού μητρώου 0754 και αριθμό εγγραφής στο Πρωτοδικείο Αθηνών 4297/03.

Ιδρύθηκε από μια ομάδα Ελλήνων Εθελοντών, με στόχο να καλύψει την ανάγκη για στήριξη και φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από ανίατη, μη αναστρέψιμη νόσο, καθώς διανύουν το καταληκτικό στάδιο της ζωής τους.

Τα στελέχη του ΑΓΑΠΑΝ, μια δυναμική ομάδα ανθρώπων με επιστημονική κατάρτιση σε διάφορες ειδικότητες, αγωνίσθηκαν και πέτυχαν τη θεσμοθέτηση και τη νομοθέτηση του θεσμού της Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα και τη λειτουργία ξενώνων, σύμφωνα με τις παγκόσμιες προδιαγραφές του IAHPC.